Zarządzenie nr 7/2018
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lesznie 
z dnia 24 maja 2018 roku
w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych u Administratora
oraz odwołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji 

Informujemy, że Inspektorem ochrony danych osobowych jest :

Krzysztof Kozik - radca prawny
Dane Kontaktowe:
inspektor@rodo-krp.pl
kom. 792 304 042