Sztuczne lodowisko

Numer telefonu: 519 642 686 (aktywny tylko w okresie funkcjonowania lodowiska)

Obiekt czynny w okresie zimowym.

Czas korzystania  50 minut

 1. Bilet normalny – 6,00 zł
 2. Bilet rodzinny – 5,00 zł na cały dzień dla osób posiadających Kartę Leszczyńskiej Rodziny 3+ (z lodowiska korzystają jednocześnie rodzice lub jeden rodzic i przynajmniej 1 dziecko do 18 roku życia)
 3. Bilet ulgowy – 3,00 zł (dla przedszkolaków, uczniów wszystkich szkół, studentów i osób posiadających Leszczyńską Kartę Seniora),
 4. Bilet normalny okresowy (imienny) 10 wejść – 50,00 zł
 5. Bilet ulgowy okresowy (imienny) 10 wejść – 25,00 zł (dla przedszkolaków, uczniów wszystkich szkół, studentów i osób posiadających Leszczyńską Kartę Seniora),
 6. Wypożyczenie łyżew  – 8,00 zł dla przedszkolaków, uczniów wszystkich szkół i studentów-  5,00 zł
 7. Ostrzenie łyżew własnych – 8,00 zł
 8. Wynajem lodowiska dla grup zorganizowanych w sobotę lub niedzielę w godz. 8:00 – 9:00 – 369,00 zł

Regulamin

 1. Do korzystania z lodowiska upoważnione są osoby posiadające ważny bilet wstępu.
 2. Bilet należy okazać osobie wpuszczającej na lodowisko, oraz zachować do kontroli.
 3. W godzinach otwarcia obiektu przewidziane są trzy przerwy techniczne na czyszczenie i równanie tafli lodowiska.
 4. Podczas jazdy na łyżwach należy zachować maksymalną ostrożność.
 5. Każdy użytkownik lodowiska korzysta z niego dobrowolnie i jest świadomy niebezpieczeństwa oraz możliwości kontuzji i urazów, za co nie ponosi odpowiedzialności zarządca lodowiska.
 6. Kobiety w ciąży wchodzą na taflę lodowiska na własną odpowiedzialność.
 7. Każdy korzystający z lodowiska zobowiązany jest do wykonywania poleceń pracowników obsługi obiektu oraz do stosowania się do komunikatów podawanych przez głośniki.
 8. Na terenie lodowiska znajdują się szatnie. Za rzeczy pozostawione w szatniach, uszkodzenia telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych wnoszonych na płytę lodowiska zarządca obiektu nie odpowiada.
 9. Na terenie obiektu i tafli lodowiska obowiązuje zakaz przebywania osób w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających oraz palących papierosy.
 10. W celu uzyskania pierwszej pomocy medycznej należy zgłosić się do pracownika obsługi lodowiska.
 11. Dzieci do 10 lat oraz grupy zorganizowane dzieci i młodzieży szkolnej mogą korzystać z lodowiska tylko pod opieką rodziców lub pełnoletnich opiekunów i nauczycieli.
 12. Przejście z szatni w łyżwach na taflę lodowiska wyłącznie po gumowych matach.
 13. Jazda na lodowisku odbywa się w jednym kierunku, zmiana kierunku jazdy następuje tylko na sygnał podany przez obsługę lodowiska.
 14. Na tafli lodowiska dla dzieci jest pięć chodzików (pingwinków) przeznaczonych do nauki jazdy na łyżwach. Dziecko korzysta z chodzika na środku lodowiska w czasie około 10 minut na danej sesji (ograniczenie czasowe w celu umożliwienia skorzystania z urządzenia dla największej ilości uczących się jazdy na łyżwach).
 15. Na tafli lodowiska na danej sesji może przebywać maksymalnie 70 osób.
 16. Osobom korzystającym z lodowiska zabrania się:
  • urządzania wyścigów, niebezpiecznych zabaw, jazdy pod prąd, potrącania i podcinania,
  • używania łyżew do jazdy szybkiej (panczeny), kijów, krążków hokejowych i innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla uczestników korzystających z lodowiska,
  • gry w hokeja,
  • wnoszenia na taflę lodowiska puszek, kartonów i butelek z napojami,
  • rzucania śnieżkami,
  • korzystania z telefonów komórkowych,
  • siadania na bandach lodowiska,
  • chodzenia po tafli lodowiska w obuwiu,
  • palenia tytoniu i picia alkoholu,
  • jazdy z dziećmi na rękach,
  • wchodzenia na taflę lodowiska podczas przerw technicznych.
 17. Osoby przebywające na terenie lodowiska zobowiązane są do zapoznania się z regulaminem i jego przestrzegania.
 18. Osoby łamiące zasady regulaminu będą wypraszane z lodowiska.

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI ŁYŻEW NA LODOWISKU

 1. Łyżwy będące przedmiotem wypożyczenia są własnością Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lesznie.
 2. Przed wypożyczeniem łyżew wypożyczający ma obowiązek zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu.
 3. Wypożyczalnia jest czynna w godzinach otwarcia lodowiska.
 4. Opłatę za wypożyczenie łyżew wypożyczający dokonuje w kasie lodowiska i paragon okazuje w wypożyczalni.
 5. Cena za wypożyczenie określona w cenniku opłat dotyczy jednej sesji tj. 50 minut jazdy na tafli lodowiska.
 6. Łyżwy może wypożyczyć osoba fizyczna po:
 • uiszczeniu kaucji w wysokości 150,00 zł,
 • lub dobrowolnemu okazaniu ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem (np. dowód osobisty, prawo jazdy, legitymacja szkolna/studencka) i zgodzie na wpisanie danych osobowych jak: imię i nazwisko oraz adres zamieszkania do karty wypożyczeni,

Dane osobowe zgromadzone na karcie wypożyczeń nie są kopiowane i nie są przechowywane dłużej jak do końca dnia.

 • lub dobrowolnemu pozostawieniu dokumentu tożsamości innego jak dowód osobisty(np. prawo jazdy, legitymacja szkolna/studencka).
 1. Wypożyczający może na jeden dowód tożsamości wypożyczyć maksymalnie dwie pary łyżew.
 2. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność finansową za kradzież, zgubienie lub uszkodzenie wypożyczonych łyżew,
 3. Dzieciom do lat 10 łyżwy wypożyczane są wyłącznie w obecności osoby pełnoletniej.
 4. Wypożyczający odbierając łyżwy zobowiązany jest sprawdzić ich stan, a w razie stwierdzenia wad niezwłocznie poinformować pracownika wypożyczalni.
 5. Wypożyczający zobowiązuje się zwrócić łyżwy w stanie, w jakim zostały wydane.
 6. W przypadku zwrócenia łyżew uszkodzonych lub niekompletnych Wypożyczający zobowiązuje się uregulować kwotę ustaloną przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lesznie.
 7. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność finansową do ceny zakupu sprzętu wg. faktury za: kradzież, zgubienie lub zniszczenie wypożyczonego sprzętu.
 8. Na łyżwach można przebywać tylko na tafli lodowiska oraz w miejscach wyłożonych wykładziną gumową.
 9. Wypożyczający chodzący po niezabezpieczonym gumami podłożu w wypożyczonych łyżwach zobowiązany jest do pokrycia kosztów ich ostrzenia zgodnie z aktualnym cennikiem.
 10. Zabrania się przekazywania innym osobom wypożyczonych łyżew.
 11. Wypożyczenie łyżew jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu

Uwaga:
Kluczyki do szafek znajdujących się w szatniach będzie można otrzymać:

 • w wypożyczalni za kucją 10,00 zł. dla osób wypożyczających łyżwy,
 • w kasie za kaucją 10,00 zł. dla osób niekorzystających z wypożyczalni.


Wczytuję mapę...

Dane adresowe:

Adres
17 Stycznia 68
64-100
Leszno
Wielkopolskie


Najbliższe wydarzenia na tym obiekcie:

 • W najbliższym czasie nie odbywają się tutaj żadne wydarzenia