Skateplaza im. Tomasza Staniewskiego

Opis obiektu:

Skateplaza to drugi najnowszy obiekt sportowy (po lodowisku), wybudowany w Lesznie.
Do użytku został oddany w dniu 8 października 2011 roku.
Od samego początku cieszy się ogrmonym zainteresowaniem fanów ekstremalnej jazdy na rowerze i deskorolce.
Leszczyńska skateplaza to najnowocześniejszy obiekt tego typu w Polsce.

Kompleks sportowy obejmuje:

 • obiekt SKATEPLAZA do jazdy na deskorolkach oraz rowerach BMX,
 • boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią,
 • dwa boiska wielofunkcyjne asfaltowe,
 • bieżnia LA z urządzeniami do skoku w dal, rzutnią do pchnięcia kulą,
 • tor speedrowerowy do jazdy amatorskiej.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z OBIEKTU SPORTOWEGO
„SKATEPLAZA  ZATORZE” W LESZNIE

 1. Regulamin określa zasady korzystania z obiektu sportowego „SKATEPLAZA ZATORZE”.
 2. Administratorem obiektu jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lesznie.
 3. Obiekt sportowy ma charakter otwarty. Zaleca się korzystanie ze skateplazy codziennie
  w godzinach od 8.00 – 22.00.
 4. Prawo przebywania na terenie skateplazy mają wyłącznie osoby posiadające łyżworolki agresywne, deskorolki, rowery BMX oraz wykorzystujące ten sprzęt do wyczynowej jazdy
  na urządzeniach i figurach skateplazy.
 5. Na terenie skateplazy obowiązuje bezwzględny zakaz używania kół z pegami o ostrych krawędziach, natomiast na elementach wykonanych z granitu obowiązuje bezwzględny zakaz jazdy na rowerach.
 6. Wszystkie urządzenia i figury na terenie skateplazy przeznaczone są wyłącznie do wyczynowej jazdy na łyżworolkach agresywnych, deskorolkach i rowerach BMX. Jakakolwiek inna aktywność, chodzenie po konstrukcjach, siedzenie na nich, przebywanie w strefie najazdów oraz zeskoków
  z urządzeń i figur na terenie skateplazy jest zabronione.
 7. Pozostawienie sprzętu przeznaczonego do jazdy na łyżworolkach agresywnych, deskorolkach
  i rowerach BMX na terenie skateplazy w sposób uniemożliwiający innym użytkownikom korzystanie z urządzeń i figur jest bezwzględnie zabronione.
 8. Ryzyko związane z amatorskim i wyczynowym uprawianiem sportu ponosi uprawiający,
  w związku z czym administrator skateplazy nie ponosi odpowiedzialności za szkody zarówno
  na osobach jak i mieniu, wynikłe z korzystania z urządzeń skateplazy – jako związane z ryzykiem sportowym.
 9. Wszyscy korzystający z urządzeń skateplazy czynią to na własną odpowiedzialność,
  a za ewentualne wypadki jakie mogą się zdarzyć podczas jazdy, nie spowodowane zaniedbaniami administratora skateplazy, odpowiedzialność ponoszą osoby z winy, których przypadek powstał. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność ponoszą ich prawni opiekunowie.
 10. Na terenie skateplazy zabrania się palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych, wnoszenia opakowań szklanych lub innych przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla użytkowników.
  Jazda i przebywanie na terenie skateplazy osób znajdujących się pod wpływem alkoholu
  lub środków odurzających jest zabronione.
 11. Na terenie skateplazy obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt.
 12. Wejście na teren skateplazy możliwe jest tylko w miejscach wyznaczonych.
 13. Osoby zakłócające porządek i utrudniające korzystanie z urządzeń Innym użytkownikom,
  będą wypraszane z terenu skateppazy.
 14. Na terenie skateplazy zabrania się umieszczania reklam, ogłoszeń i napisów.
 15. Każdy użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się i bezwzględnego przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 16. Uwagi dotyczące funkcjonowania obiektów sportowych można zgłaszać do administratora: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Strzelecka 7, 64 – 100 Leszno; tel. 65 520 56 40,
  e-mail mosir@interbit.pl
 17. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2011 r.

 

                                                                                               DYREKTOR
MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
W LESZNIE

PAMIĘTAJ !

UŻYWAJ KASKU OCHRONNEGO I OCHRANIACZY !

NIC NIE CHRONI CIĘ PRZED WYJECHANIEM Z RAMPY !

NIE SZARŻUJ, NIE PRZECENIAJ SWOICH MOŻLIWOŚCI !

NIE WYKONUJ AKROBACJI BEZ SPORTOWEGO PRZYGOTOWANIA !

 Wczytuję mapę...

Dane adresowe:

Adres
Szczepanowskiego 1
64-100
Leszno
Wielkopolskie


Najbliższe wydarzenia na tym obiekcie:

 • W najbliższym czasie nie odbywają się tutaj żadne wydarzenia