Kompleks Boisk Sportowych "Moje Boisko Orlik 2012"

REGULAMIN KORZYSTANIA Z OBIEKTU SPORTOWEGO
„ORLIK 2012” w Lesznie, przy ul. Górowska 49

 1. Regulamin określa zasady korzystania z kompleksu sportowego.
 2. Administratorem kompleksu sportowego „Orlik” jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lesznie.
 3. Kompleks sportowy obejmuje boisko do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne oraz zaplecze sanitarno – szatniowe.
 4. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz stosowania się do uwag Animatora sportu.
 5. Korzystanie z kompleksu boisk odbywa się w oparciu o harmonogram i jest bezpłatne. Harmonogram zajęć ustala i na bieżąco koordynuje Animator.
 6. Boiska są czynne codziennie w godz. 8.00-21.00.
 7. W dni powszednie, będące równocześnie dniami nauki szkolnej, kompleks boisk w godzinach
  od 8.00 – 16.00 może być udostępniany na realizację zadań dydaktycznych w zakresie wychowania fizycznego dla dzieci i młodzieży uczącej się w placówkach oświatowych.
 8. Zajęcia grup szkolnych korzystających z kompleksu boisk powinny odbywać się w obecności nauczyciela – opiekuna grupy, natomiast zajęcia realizowane przez kluby sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera.
 9. W pozostałych godzinach, a także w soboty, niedziele i święta kompleks obiektów dostępny jest dla wszystkich chętnych.
 10. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boiska u Animatora sportu.
 11. W całym kompleksie boisk obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP i p.poż.
 12. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego.
 13. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:
  • używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców,
  • wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk,
   na przykład rower, motorower, deskorolka, rolki itp.,
  • niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,
  • wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,
  • palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz substancji psychoaktywnych,
  • zaśmiecania,
  • przeszkadzania w zajęciach lub grze,
  • zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,
  • wprowadzania zwierząt,
  • korzystania z boisk bez zgody Animatora sportu,
  • przebywania i korzystania z obiektów poza godzinami otwarcia.
 14. Użytkownicy obiektu mogą korzystać z pomieszczeń szatni w porozumieniu z Animatorem.
 15. Za przedmioty pozostawione w szatniach administrator kompleksu boisk nie ponosi odpowiedzialności.
 16. Za zniszczenia powstałe w czasie korzystania z boisk odpowiedzialność materialną ponoszą osoby korzystające.
 17. Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się na obiekcie należy użytkować zgodnie
  z przeznaczeniem.
 18. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych o korzystaniu z boisk decyduje Animator.
 19. Uwagi dotyczące funkcjonowania obiektów sportowych można zgłaszać do administratora:
  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Strzelecka 7, 64 – 100 Leszno
  tel. 65 520 56 40, e-mail: mosir@interbit.pl
 20. Regulamin wchodzi w życie z dniem 31 października 2010 r.

 

                                                                                                                    DYREKTOR
MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
W LESZNIEWczytuję mapę...

Dane adresowe:

Adres
Górowska 49
64-100
Leszno
Wielkopolskie


Najbliższe wydarzenia na tym obiekcie:

 • W najbliższym czasie nie odbywają się tutaj żadne wydarzenia