Zgodnie ze statutem nadrzędnym zadaniem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lesznie jest zarządzanie istniejącymi komunalnymi obiektami sportowo – rekreacyjnymi i turystycznymi, tj. dbanie o ich właściwą eksploatację, utrzymanie w należytym stanie technicznym oraz organizowanie w nich szeroko pojętej działalności z zakresu kultury fizycznej. MOSiR działa również na rzecz rozwoju bazy sportowo – turystycznej. Statut określa też powinności firmy w sferze działalności sportowej, czyniąc z MOSiR-u agendę samorządową odpowiedzialną w dużej mierze za sport wyczynowy i stymulującą działania w obszarze sportu masowego i szkolnego . Kolejnymi obowiązkami jakie nakłada statut jest między innymi prowadzenie działalności gospodarczej. Możliwość taka pozwala na otrzymywanie dotacji samorządowej dla naszej firmy.