Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej odwodnienia toru żużlowego na Stadionie im. A.Smoczyka

Zamawiający – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lesznie w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na: „Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej odwodnienia toru żużlowego na Stadionie im. A.Smoczyka”. Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcą jest: Sławomir Kryjom – e-mail: sekretariat@mosirleszno.pl, tel. 65 520 56…

Przebudowa toru speedrowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Zamawiający – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lesznie, przy ul. Strzeleckiej 7 informuje, że w dniu 27 marca 2019 r. w Biuletynie Informacji Publicznych pod numerem 530352-N-2019, na stronie internetowej www.mosirleszno.pl i http://mosirleszno.bip.gov.pl/ oraz w siedzibie Zamawiającego przy ul. Strzeleckiej 7, 64-100 Leszno, zostało zamieszczone ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dla zadania p.n. „Przebudowa toru speedrowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą” Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest…

Przebudowa toru speedrowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Zamawiający – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lesznie, przy ul. Strzeleckiej 7 informuje, że w dniu 12 marca 2019 r. w Biuletynie Informacji Publicznych pod numerem 524208-N-2019, na stronie internetowej www.mosirleszno.pl  i http://mosirleszno.bip.gov.pl/   oraz w siedzibie Zamawiającego przy ul. Strzeleckiej 7, 64-100 Leszno, zostało zamieszczone ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dla zadania p.n. „Przebudowa toru speedrowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą” Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest…

Przetargu nieograniczony: „Modernizacja bandy okalającej tor żużlowy”

Zamawiający – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lesznie, przy ul. Strzeleckiej 7 informuje, że w dniu 6 lutego 2019 r. w Biuletynie Informacji Publicznych pod numerem 510812-N-2019, na stronie internetowej www.mosirleszno.pl i http://mosirleszno.bip.gov.pl/ oraz w siedzibie Zamawiającego przy ul. Strzeleckiej 7, 64-100 Leszno, zostało zamieszczone ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dla zadania p.n. „Modernizacja bandy okalającej tor żużlowy” Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na…

Modernizacja lodowiska – budowa zadaszenia

Zamawiający – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lesznie, przy ul. Strzeleckiej 7 informuje, że w dniu 17 października 2018 r. w Biuletynie Informacji Publicznych pod numerem 637301-N-2018, na stronie internetowej www.mosirleszno.pl i http://mosirleszno.bip.gov.pl/ oraz w siedzibie Zamawiającego przy ul. Strzeleckiej 7, 64-100 Leszno, zostało zamieszczone ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dla zadania p.n. „Modernizacja lodowiska – budowa zadaszenia”. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na…

Budowa Kontenerów Kultury – miejsce spotkań młodych

Zamawiający – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lesznie, przy ul. Strzeleckiej 7 informuje, że w dniu 15 czerwca 2018 r. w Biuletynie Informacji Publicznych pod numerem 573897-N-2018, na stronie internetowej www.mosirleszno.pl i http://mosirleszno.bip.gov.pl/ oraz w siedzibie Zamawiającego przy ul. Strzeleckiej 7, 64-100 Leszno, zostało zamieszczone ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dla zadania p.n. „Budowa Kontenerów Kultury – miejsce spotkań młodych” Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest…

Ogłoszenie: Konkurs ofert na wynajem powierzchni użytkowej w budynku administracyjno-socjalnym „Czarnym”

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lesznie ogłasza konkurs ofert na wynajem powierzchni użytkowej w budynku administracyjno-socjalnym „Czarnym” przy ulicy Strzeleckiej 7 w Lesznie (działka ewidencyjna nr 10/2, arkusz 88, obręb Leszno) na prowadzenie działalności hotelarsko-gastronomicznej. Wykluczona jest inna działalność. Przedmiotem wynajmu jest: Wynajem powierzchni użytkowej pod działalność hotelarsko-gastronomiczną. Całkowita powierzchnia użytkowa: 777,60 m2 na co składają się powierzchnia na parterze (89,61m2), 1 piętro (359,27m2)…

Ogłoszenie: Konkurs ofert na wynajem powierzchni użytkowej w budynku administracyjno-socjalnym „Czarnym”

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lesznie ogłasza konkurs ofert na wynajem powierzchni użytkowej w budynku administracyjno-socjalnym „Czarnym” przy ulicy Strzeleckiej 7 w Lesznie (działka ewidencyjna nr 10/2, arkusz 88, obręb Leszno) na prowadzenie działalności hotelarsko-gastronomicznej. Wykluczona jest inna działalność. Przedmiotem wynajmu jest: Wynajem powierzchni użytkowej pod działalność hotelarsko-gastronomiczną. Całkowita powierzchnia użytkowa: 777,60 m2 na co składają się powierzchnia na parterze (89,61m2), 1 piętro (359,27m2)…

Ogłoszenie: Konkurs ofert na wynajem powierzchni użytkowej w budynku administracyjno-socjalnym „Czarnym”

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lesznie ogłasza konkurs ofert na wynajem powierzchni użytkowej w budynku administracyjno-socjalnym „Czarnym” przy ulicy Strzeleckiej 7 w Lesznie (działka ewidencyjna nr 10/2, arkusz 88, obręb Leszno) na prowadzenie działalności hotelarsko-gastronomicznej. Wykluczona jest inna działalność. Przedmiotem wynajmu jest: Wynajem powierzchni użytkowej pod działalność hotelarsko-gastronomiczną. Całkowita powierzchnia użytkowa: 777,60 m2 na co składają się powierzchnia na parterze (89,61m2), 1 piętro (359,27m2)…

Budowa Kontenerów Kultury przy Sali Sportowej Ćwicznia

Zamawiający – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lesznie, przy ul. Strzeleckiej 7 informuje, że w dniu 29 listopada r. w Biuletynie Informacji Publicznych pod numerem 624079-N-2017, na stronie internetowej www.mosirleszno.pl i http://mosirleszno.bip.gov.pl/  oraz w siedzibie Zamawiającego przy ul. Strzeleckiej 7, 64-100 Leszno, zostało zamieszczone ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dla zadania p.n. „Budowa Kontenerów Kultury przy Sali Sportowej Ćwicznia” Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej www.mosirleszno.pl  i http://mosirleszno.bip.gov.pl/. Specyfikację…