Modernizacja pływalni odkrytej – Etap II

Zamawiający – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lesznie, przy ul. Strzeleckiej 7 informuje, że w dniu 15 marca 2017 r. w Biuletynie Informacji Publicznych pod numerem 43986-2017 oraz w siedzibie Zamawiającego przy ul. Strzeleckiej 7, 64-100 Leszno, zostało zamieszczone ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dla zadania p.n. Modernizacja pływalni odkrytej – Etap II. Wszelkich wyjaśnień związanych z postępowaniem udziela: Sławomir Kryjom – tel. 65 520…

Przebudowa głównej alei prowadzącej na Stadion im. Alfreda Smoczyka w Lesznie wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Przebudowa głównej alei prowadzącej na Stadion im. Alfreda Smoczyka w Lesznie wraz z infrastrukturą towarzyszącą Zamawiający – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lesznie, przy ul. Strzeleckiej 7 informuje, że w dniu 21 lutego 2017 r. w Biuletynie Informacji Publicznych pod numerem 28719-2017 oraz w siedzibie Zamawiającego przy ul. Strzeleckiej 7, 64-100 Leszno, zostało zamieszczone ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dla zadania p.n. Przebudowa głównej alei…